Kedves Olvasó!

Az önkéntes centrumot működtető oszkói Hegypásztor Kör és a Herényi Kulturális és Sportegyesület nevében szeretettel köszöntjük.

A Hegypásztor Kör alapítása óta azóta dolgozik, hogy olyan társadalmi folyamatokat hívjon életre, amely az értékek megőrzését önkéntes, közösségben végzett munkával valósítja meg. A hasonló szemlélet kapcsolja össze a Hegypásztor Kört és a Herényi Kulturális és Sportegyesületet.
A közös célok mentén elindított együttműködésnek nyitotta meg az utat a TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0012 számú program, amelynek során megyei önkéntes centrumok létrehozására került sor Magyarországon. A két szervezet közös konzorciuma sikeres pályázat révén megteremtette a Vas Megyei Önkéntes Centrum szervezeti kereteit, és a Szombathelyi SOTER Evangélikus Egyesület szakmai partnerségével 2011 februárjában megkezdtük a közös szakmai munkát.
Programunk az Önkéntesség Európai Évében indult, amely nagyban segítette az önkéntesség eszméjének terjedését, a szakmai munka fejlődését. Kezdeményezéseinket a társadalom nyitottan fogadta és sikerült olyan megyei hálózati együttműködést kialakítanunk, amely terveink szerint a jövőben új ismeretekkel, kapcsolatokkal gazdagítja tagjait. Ezúton köszönjük az önkéntesek, illetve a programhoz csatlakozott szervezetek munkáját, támogatását!

Hisszük, hogy az önkéntesség erősíti a társadalmi kohéziót és az értékteremtés mellett a kulturális, gazdasági és környezeti fejlesztés egyik fontos eszköze. Az önkéntesen végzett munka gyakorlati eredményességén túl hozzájárul ahhoz, hogy az emberek igazi közösséggé kovácsolódjanak, megmutassák kreativitásukat, hasznosnak érezzék magukat.

Alapfeladataink ellátása mellett a jövőben is szeretnénk az önkéntesség fontosságának üzenetét eljuttatni az emberekhez.
Várunk mindenkit, aki szakmai segítséget remél, vagy önkéntesként új területeken kipróbálná magát!

Az Önkéntes Centrum szolgáltatásai:

1. Közvetítés:

 • Önkéntesek toborzása, regisztrációja, közvetítése az egyes fogadószervezetekhez
 • Fogadószervezetek (intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak) toborzása,
  Segítséget nyújtunk abban, hogy 1-1 szervezet megtalálja, hogy a 2005 évi közérdekű önkéntes törvény alapján milyen területeken alkalmazhat önkénteseket.
 • Elektronikus adatbázis működtetése, amely könnyebbé teszi a fogadó szervezetek és az önkéntesek egymásra találását
 • A szervezetek önkéntes lehetőségeinek, programjainak népszerűsítése
 • Vállalati önkéntes programok szervezése
 • Diákok iskolai közösségi szolgálatának (IKSZ) szervezése, koordinálása
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (FHT) önkéntes munkájának szervezése, koordinálása elsősorban Szombathelyen és térségében


2. Felkészítés

 • Az önkéntes munkavégzéshez és az önkéntesek fogadásához szükséges felkészítések; egyéni illetve csoportos tanácsadások keretében fogadó szervezetek támogatása
 • Tapasztalatcsere céljából szakmai találkozók, workshopok szervezése


3. Népszerűsítés

 • Térségi tájékoztató napok szervezése
 • Folyamatos tájékoztatás a média számára
 • Önkéntes Centrum önálló akciói, amelyek az önkéntesség társadalmi hasznosságára hívják fel a figyelmet
 • Helyi önkéntes programok támogatójaként az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések támogatása

Támop-5.5.2/10/4-2010-0012. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.